Ultra Clean HHO-200 Ultra Clean HHO-200


Artikelnummer:
Ultra Clean HHO-200

Ultra Clean HHO-200

24 000 kr
Finns i lager
Finns ej i lagret
.
Finns ej i lagret
Produktbeskrivning:

ULTRA-service rekommenderas på ALLA fordon med en
förbränningsmotor (bilar, lastbilar, bussar, entreprenadsmaskiner och även små maskiner så som gräsklippare osv)
Servicen reducerar samtliga skadliga emissionsutsläpp.
Detta ger även en rejäl bränslebesparing men här finns
det mer pengar att spara. Vår ULTRA-service ser till att
motorn
blir helt ren från avlagringar och förbränningsrester vilket gör att motorsystemet håller längre. Istället
för att behöva byta ut delar blir livslängden mycket längre
och man undviker onödiga och dyra reparationer.

Vad gör en ULTRA-service?
Genom att använda vätegas istället för en vätska når man
sämtliga utrymmen i motorns inre och får effektivt bort
alla avlagringar och allt sot. I grunden består utrustningen av en generator och en tank. I tanken finns en vätska
som transporteras till generatorn där en kemisk reaktion
sker. Vätskan omvandlas till vätegas och transporteras
sedan vidare till bilens insug och sedan ut genom bilens
avgassystem. Samtidigt använder vi
GAT Engine Flush
som renar oljesystemet från sluge och avlagringar. Sedan
tillsätter vi en
GAT Fuel System Cleaner ULTRA i bränsletanken för att rengöra bränslesystemet från tanken till
förbränningsrummet. Motorns luft-, olje- och bränslesystem är nu fullständigt rena från avlagringar och smuts.

 

Product description:
ULTRA service is recommended on ALL vehicles with a
internal combustion engine (cars, trucks, buses, construction machinery and even small machines such as lawn mowers, etc.)
and reduces all harmful emission emissions.
This also provides a substantial fuel saving, but here it is
more money to save. Our ULTRA service ensures that
the engine is completely clean of deposits and combustion residues, which makes the engine system last longer. Instead to need to replace parts, the service life will be much longer
and unnecessary and expensive repairs are avoided.

What does an ULTRA service do?
By using hydrogen gas instead of a liquid you reach
all spaces in the engine interior and effectively removes
all deposits and all soot. Basically, the equipment consists of a generator and a tank. There is a liquid in the tank which is transported to the generator where a chemical reaction
happens. The liquid is converted to hydrogen gas and transported
then on to the car's air intake and then out through the car's
exhaust system. At the same time, we use GAT Engine Flush
which cleans the oil system from sludge and deposits. Then
we add a GAT Fuel System Cleaner ULTRA to the fuel tank to clean the fuel system from the tank to the combustion chamber.

The engine's air, oil and fuel systems are now completely clean of deposits and dirt.