RENGÖRING AV DIESELPARTIKELFILTER- VARFÖR?

Ett partikelfilter måste regelbundet regeneras. Kör man endast korta sträckor och filtret uppnår inte den höga temperaturen som krävs för en ordentligt förbränning av alla sotpartiklar kommer dessa istället att samlas i partikelfiltret och då uppstår problem. Detta leder till att partikelfilterlampan tänds och att partikelfiltret blir igensatt med sot. Beroende på sotmängden kan det krävas olika åtgärder för att rengöra partikelfiltret.

STEG 1:  DPF Purifier som man enkelt tillsätter i dieseltanken.
STEG 2:  tvätta partikelfiltret på plats med DPF Air Jet fluid eller vår GAT DPF & Catalyst Cleaning Foam.
STEG 3: demontera filtret och tvätta det med vår DPF Cleaning Liquid