Vårens Servicepaket är här!

Vårens Servicepaket är här!

Vårens SERVICEPAKET innehåller:

1 st Pro-Tec Diesel System Super Clean eller Fuel Line Cleaner

1 st Pro-Tec Engine Flush

1st Automax Engine Care & Protect.


För att uppnå optimal prestanda, sänkt bränsleförbrukning och reducerade skadliga avgasutsläpp
måste det hållas rent där bränsle, motorolja, kylarvätska och luft cirkulerar.
Vi rekommenderar att rengöra motorern och bränslesystem vid varje service resp. vid oljebyte.
Resultaten är uppseendeväckande!

Avgasutsläppen från en motor minskar i allmänhet med 20–60 %

Kompressionsförbättringen i en bensinmotor ligger ofta på 8–15 %