Ad-RESCUE

Ad-RESCUE

Ad-RESCUE är en effektiv patenterad tillsats utformad för att förbättta AdBlue® lösningens effektivitet i enheter med SCR (Selective Catalytic Reduction) och för efterbehandling av dieselavgaser i lätta eller tunga fordon.

Ad-RESCUE förhindrar hårda blockeringar som bildas av cyanursyre kristaller i katalysatorn och injektorer och säkerställer en trygg drift av motor och SCR. Vår produkt löser inte upp redan befintliga avlagringar och måste användas i förebyggande syfte.

Resultat:
- helt lösligt i AdBlue® och påverkar inte dess egenskaper eller specifikationer
- förebygger kristallisering och blockeringar
- ger driftsäkerhet i motor och SCR
- minskar underhållskostnader