Köp- och leveransvillkor

 

MINIMIORDER: Minimiorder är 100:- SEK, bästa priset får du vid beställning av hela lådor (12, 24 respektive 28 produkter), fraktfritt från 360:- SEK varuvärde. OBS: fraktfritt gäller inte maskiner och utrustning. Vi återkommer med fraktoffert direkt efter du lagt din order.

OBSERVERA: Våra produkter är endast för professionell användning. Under varje produkt finns länken till motsvarande säkerhetsdatablad. Skriv ut dessa eller säkerställ på annat sätt snabb tillgång vid behov. Är en beställt produkt tillfällig slut i lagret kommer vi att skicka ett likvärdigt eller bättre produkt av annat märke. Meddela oss om något annat önskas. 

LEVERANSSÄTT/TID: Vi packar och skickar vardagen efter orderingång med DHL servicepoint (upp till 600 kr varuvärde), DHL paket eller DHL pall. Leveranstiden är ca 2-6 dagar i Sverige. För leveranser utomlands fyll i kontaktformuläret för information innan du beställer så kontaktar vi er.

AVGIFT FÖR EJ LEVERERBARA VAROR: Kan DHL inte leverera varorna kommer extrakostnader som uppstår i samband med extra körning och debiteras i efterskott.

TRANSPORTSKADADE VAROR:  Om en vara skadas under transporten, skall skadan anmälas omgående till speditören (DHL). Du kontaktar även oss för reklamation då vi ansvarar för att leveranserna kommer fram till dig välbehållna. 

BETALNINGSSÄTT :  

a) Kortbetalning Vi accepterar VISA och Mastercard. Vår samarbetspartner för dessa transaktioner är Payson. Ett företag som garanterar en snabb och säker betalning. Betalning sker över en säker anslutning. Alla transaktioner skickas via SSL (Secure Sockets Layer) och är krypterade. Vi använder den senaste säkerhetstekniken för kontokortsbetalningar på nätet – 3D-Secure – en standard framtagen av VISA och MasterCard med avsikt att på ett säkert sätt validera konsumenten vid köp på nätet. När kortuppgifterna är mottagna, och kryptering inte längre är nödvändig får användaren återvända till butiken – då kan en varning visas om att man kommer till en osäker sajt. Detta är helt i sin ordning och innebär ingen säkerhetsrisk, alla känsliga uppgifter är då redan hanterade.

b) Betalning via Internetbank Vi accepterar betalningar via internetbankerna Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea. Vår samarbetspartner för dessa transaktioner är Payson. Ett svenskt företag som garanterar en snabb och säker betalning.

c) Betalning med Payson eller Paysen Faktura Betalning sker enkelt och säkert med Payson. Även om du inte har ett Paysonkonto sedan tidigare kan du snabbt göra transaktionen via Payson. 

ÅNGERRÄTTSom konsument har du rätt till 14 dagars ångerrätt från den dagen du tar emot din order, enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Det innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela PowerChem det inom 14 dagar från mottagandet av den beställda produkten (ångerfristen). Ångerrätten gäller inte för livsmedel samt för varor med bruten försegling som inte kan återlämnas. Om en vara har förseglats får du inte bryta förseglingen om du vill kunna utöva din ångerrätt. Om produkten är i försämrat skick vid retur gör vi ett avdrag på återbetalningen som motsvarar det minskade värdet på produkten, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Vid utövande av ångerrätten betalar du returfrakten. Då du ansvarar för produkten till dess att vi mottagit denna är det viktigt att produkten är väl emballerad. Produkten ska skickas eller lämnas i retur inom två veckor räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätten inkommit till PowerChem.

 

REKLAMATIONSVILLKOR: För att reklamera en felaktig eller defekt vara ber vi dig kontakta oss omgående. Vi skickar dig en ny vara utan någon extra fraktkostnad, förutsatt att varan finns tillgänglig  och vi fått den defekta varan i retur. Kan vi inte ersätta dig med en ny vara gör vi en återbetalning till dig när vi fått den defekta varan i retur. Vid reklamation skall kund kontakta oss och för att förenkla hanteringen av reklamationen uppge ordernummer samt orsak till reklamationenReturfrakten bekostas av konsumenten. Återbetalning sker så fort vi fått tillbaka varan och returen är godkänd (återbetalning sker inom 30 dagar).
Returadressen är:

PowerChem Scandinavia AB
Verkstadsvägen 16
921 45 Lycksele

 

FORCE MAJEUR Händelse utanför PowerChem Scandinavias kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra ingångna avtal. 

ÖVRIGT: PowerChem Scandinavia förbehåller sig rätten till ändring av all information utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning eller om ett försäljningsobjekt utgått, kommer vi i ersätta produkten med en full likfärdig vara med samma effekt i första hand från samma tillverkare och i andra hand från annan tillverkare. Kan vi inte erbjuda samma kvalitet så har vi rätt att häva köpet och återbetala eventuella i förskott inbetalda belopp.

GARANTI: Vi kan inte garantera att alla produkter passar för just ditt ändamål/fordon. Vi friskriver oss från allt ansvar vid felaktig/otillåten hantering/användning av produkterna. Vi kan ej heller garantera att produkterna fungerar till 100%beroende på fordonets slitage, slitage på fordonets komponenter, igensmutsade motorer/bränslesystem och övriga system/komponenter i fordonet, körsätt, milantal, ålder, eller felaktigt handhavande av produkterna. Kontakta oss innan beställning för rådgivning.

INTEGRITETSPOLICY

PERSONUPPGIFTER: Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt.

Det är vår målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information vi samlar in och hur denna används. 

 

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OCH VAD ANVÄNDER VI DESSA TILL:  Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på siten genom cookies. Exempel på personuppgifter som vi kan komma att behandla är ditt personnummer, namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, leveransadress, registreringsnummer, telefonnummer mm. Kontaktuppgifter så som namn, adress, telefonnummer och e-postadress använder vi för att kunna fullfölja avtalet om att kunna avisera och leverera en vara som vi sluter när du lägger en order hos oss. Dessa uppgifter sparas i ett år om inte någon av produkterna har en garantitid som är längre än ett år då vi sparar uppgifterna fram tills det datum då garantin går ut.

E-postadress i syfte att skicka marknadsföring via mail sparar vi om du godkänner detta i vår kassa. Dessa uppgifter sparas i ett år och kan förnyas årsvis om samtycke ges pånytt.

Mobiltelefonnummer i syfte att skicka marknadsföring via SMS eller MMS sparar vi om du godkänner detta i vår kassa. Dessa uppgifter sparas i ett år och kan förnyas årsvis om samtycke ges pånytt.

Du kan när som helst kontakta oss för att dra tillbaka ett medgivande för marknadsföring mot dig som kund, begära ut dina hos oss sparade personuppgifter, begära rättning av dina personuppgifter eller radering av dina personuppgifter.HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER:  För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder. Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket.

Vi använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet. Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

Vi minimerar tillgången till dina personuppgifter och endast den som behöver använda dessa för respektive ovan angivet område har tillgång. Om du beställer en vara som skickas direkt från vår leverantör kan vi behöva lämna ut kontaktuppgifter för att möjliggöra leverans. Vi har säkerställt att våra leverantörer hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt genom våra Personuppgiftsbiträdesavtal. I dessa har vi försäkrat oss om att kunna följa GDPR genom säker personuppgiftsbehandling.

HUR LÄNGE SPARAS MINA PERSONUPPGIFTER: Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning (GDPR).TILLGÅNG TILL, UPPDATERING OCH KORRIGERING AV DINA PERSONUPPGIFTER: Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning (GDPR), rätt att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på siten.


Vi vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till oss förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna oss korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till oss. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

För frågor om GDPR och hur vi på Powerchem Scandinavia AB behandlar dina uppgifter ber vi dig vända dig till [email protected], märk mailet med GDPR.